Logo

Spory sukces projektu FOREX HUSTLING - ile na tym zarobiłem? Wtorek 28.05.2019 - godzina 18:00

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

Jesteśmy już po trzech tygodniach tego projektu (codzienny livetrading na 3 kontach rzeczywistych na oczach wszystkich), który jakby nie było jest swego rodzaju wyzwaniem – głównie przed samym sobą. W tym czasie dopracowałem już na dobre formę tych spotkań, mam sprawdzoną narzędziówkę, którą wykorzystuję i omawiam każdego dnia pokazując moje trejdy na żywo. 

Pojawił się również pierwszy margincall  (tak, wyzerowałem jedno konto!) – screen poniżej. Zastanawiasz się jak to na co dzień wygląda? Otóż łączę się z Traderami każdego dnia między 9 a 10 rano (od poniedziałku do piątku), robimy wspólnie odprawę Traderów, wyznaczamy najbardziej prawdopodobne scenariusze rynkowe i … obserwujemy rynek szukając okazji . Wszystko rozgrywam na żywo tłumacząc każdy trejd oraz pokazuję wynik końcowy (zysk albo strata).

Prowadzę równolegle 3 rachunki realne. Jak już mówiłem jeden z nich wyzerowałem i piszę to tylko i wyłącznie po to, aby podkreślić, że to ryzyko “porażki” było wkalkulowane.

  • portfel – stopa zwrotu +150%
  • portfel – stopa zwrotu + 92%
  • portfel – odrabiam stratę – dzisiaj + 570 PLN


  • Administratorem Twoich danych osobowych jest FK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.

    Niniejsze informacje nie stanowią oferty świadczenia jakichkolwiek usług w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Materiał prezentowany podczas szkolenia w trakcie webinarium nie stanowi pełnego opracowania omawianych w nim zagadnień - ma wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowi w szczególności rekomendacji inwestycyjnych, analiz inwestycyjnych czy analiz finansowych ani nie może być traktowany jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa. FK Capital sp. z o.o. nie oferuje usług doradztwa inwestycyjnego. Materiał i informacje w nim przedstawione nie mogą być podstawą podejmowania działań inwestycyjnych przez jakiekolwiek osoby. Przedstawiany na szkoleniu materiał może nie uwzględniać wymogów określonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, prawo bankowe lub inne obowiązujące przepisy prawa i stanowi wyłącznie informacje o sposobie działania autora materiału, a wszelkie zawarte w nim opinie są wyłącznie opiniami autora. Osoba korzystająca z materiału winna podjąć inne, nieprzedstawione w materiale kroki i działania w celu oceny i zasadności prowadzonej inwestycji. 

    FK Capital sp. z o.o., autor materiałów ani osoby prezentujące materiał nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym szkody, spowodowane działaniami podjętymi w oparciu o materiał i przedstawione w nim informacje lub opinie. Każda inwestycja obarczona jest ryzykiem - wszelkie działania inwestycyjne wiążą się z możliwością utraty części lub całości posiadanego kapitału przez inwestującego, lub poniesieniem straty przewyższającej wartość wpłaconego kapitału. 

    FK Capital sp. z o.o. zaleca powstrzymanie się od inwestycji na rynku Forex, w przypadku nieposiadania wystarczającej wiedzy na temat istoty i zasad funkcjonowania tego rynku, a w szczególności braku zrozumienia ryzyka, jakie jest związanie z inwestowaniem w instrumenty pochodne.